Jak poprawić pracę mózgu?

Kinezjologia edukacyjna jest metodą pracy, którą zaproponował Paul Dennison. Kinezjologia inaczej nazywana gimnastyką mózgu dąży do usprawnienia współpracy obu półkul, dzięki czemu dzieci dużo łatwiej będą radziły sobie z czytaniem oraz pisaniem. Jakie jeszcze zadania spełnia kinezjologia edukacyjna?

Usprawnić przepływ informacji


Metoda Dennisona dąży do pobudzenia pracy obu półkul. Zakładając, że przed każdą z półkul mózgu stoją inne zadania ważna jest synchronizacja pracy tych dwóch półkul. Dzięki prostym ćwiczeniom, takim jak ruchy naprzemienne, można usprawnić przepływ informacji między prawa i lewą półkulą. Ćwiczenia takie jak leniwe ósemki, słoń, czy ruchy naprzemienne pobudzają prace mózgu.

Ćwiczenia takie jak leniwe ósemki, słoń, czy rysowanie oburącz nie są skomplikowane, ale wymagają koordynacji pracy obu półkul. Dzięki usprawnieniu tej pracy dzieci szybciej uczą się czytać, pisać, uczyć efektywnie, wyrażać własne myśli. Kinezjologia edukacyjna pozytywnie wpływa na twórcze myślenie oraz stymuluje pozytywną motywację.

Im wcześniej, tym lepiej


Kinezjologia edukacyjna przeznaczona stosowana jest przede wszystkim w wieku przedszkolnym bądź wczesnoszkolnym. Sprawdza się w pracy z dziećmi zdrowymi, ale również pomaga dzieciom, które mają zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD), dysleksję, dysgrafię, dysortografię, czy dyskalkulię.

U dzieci, które pracują metodą Dennisona można dostrzec poprawę pamięci oraz koncentracji. Metoda łagodzi stres, redukuje napięcia psychiczne oraz wspomaga naukę czytania oraz pisania.